Siete

  • Výrobok zo železného drôtu akosti St 37 s pevnosťou do 1000 N/mm2

  • Maximálny rozmer sita 1100 x 2500 mm

  • Veľkosť oka od 15 do 100 mm

  • Použitý drôt priemeru 1,8 - 5,0 mm