Drôty na lisovanie odpadov


Túto skupinu žíhaných drôtov ponúkame podľa potrieb prevádzok na spracovanie odpadov, ich strojného vybavenia a možnosti manipulácie v dvoch kategóriách:

1.Výrobné kruhy vo váhach:
80 - 100 kg
100 - 250 kg
cca 500 kg

Drôty bežných priemerov od 2,2 - 3,8 mm. Kruhy sa dodávajú suché alebo olejované.

2. Cievkovaný drôt bez jadra - Brémske kruhy sa vyrábajú z čierneho žíhaného a pozinkovaného drôtu. Priemer drôtu 1,6 - 4,0 mm. Produkujú sa cievky troch základných druhov vo váhach cca 23, 26 a 47 kg. Drôt je v celej dĺžke olejovaný.