Atypická výroba

Táto skupina obsahuje výrobky ako kusovú výrobu pre zakazníka. Patria sem napr. cievky 20 g pre železiarov, tyčky pre kvetinárov, ohýbané a zvárané tvary z drôtov hlavne ako armatúry do stavebných prkov.